'Van visie naar concreet resultaat'

wieke1637bw.jpg

Onderwijsideeën haalbaar maken!

 

Soms lijkt beleidsontwikkeling in scholen een ondergeschoven kindje, want ‘de leerling komt eerst’. Logisch, maar toch is het ontwikkelen en borgen van beleid belangrijk. Beleid geeft richting aan wat de school van betekenis vindt. Het geeft prioriteiten aan voor de medewerkers van de organisatie. Dat leidt als het goed is tot een beter onderwijs op leerlingniveau.

 

Wat doe ik?

In januari 2012 ben ik gestart als zelfstandig onderwijskundige. Ik houd ervan om met een (onderwijs)organisatie de processen en ontwikkelingen binnen de organisatie te bekijken, ‘uit te lijnen’ en te beschrijven. Veel besturen, schoolleiders en scholen zijn na deze fase snel in staat om zelf de regie over de uitgezette koers te voeren. Doel is dat de school grip heeft op de eigen ontwikkeling en natuurlijk … dat de ingezette koers uiteindelijk voor de leerling resultaat oplevert.

 

Wie ben ik?

Mijn onderwijsloopbaan begon ik als leerkracht in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Daarna ben ik onder andere werkzaam geweest als docent, consultant en ontwikkelaar binnen de Speciaal Onderwijsopleidingen en als beleidsmedewerker.

Mijn ervaring ligt onder andere in:

 • het werken met (speciale) leerlingen;
 • het begeleiden van teams in trainingen op het gebied van handelingsplanning;
 • het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsbeleid;
 • het ondersteunen bij de invoering van competentiegericht onderwijs;
 • het begeleiden bij praktijkonderzoek.

Tijdens mijn loopbaan heb ik veel geleerd over het belang van goed onderwijs, goede docenten en gezamenlijke onderwijsontwikkeling. Maar ik vind het nog belangrijker om me te blijven ontwikkelen: onder andere door het werken in en met uiteenlopende organisaties, met boeiende mensen op verschillende lagen binnen het onderwijs.

 

Mijn sterke kanten

 • Pragmatisme: komen tot pragmatische en haalbare oplossingen, plannen maken met concrete afspraken in de lijn van het grote geheel;
 • Structureren: het komen tot leesbare en duidelijk beleidsdocumenten;
 • Verbinden: mensen binden in inhoudelijke ontwikkeling, zoeken naar wat hen bindt en wat zij in gezamenlijkheid willen en kunnen ontwikkelen;
 • Resultaatgerichtheid: projectgroepen en teams op koers houden, zodat resultaten worden behaald.

 

Mijn expertisegebieden

 • Implementatie nieuwe onderwijswetgeving (Passend Onderwijs, Wet Kwaliteit (V)SO).
 • Kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid.
 • Onderwijsopbrengsten Speciaal Onderwijs (kerndoelen, leerlijnen, streefdoelen, leerlingvolgsystemen).

 

Voor informatie over mijn werkervaring en opleiding verwijs ik u naar mijn LinkedIn-profiel: nl.linkedin.com/pub/wieke-de-jager/34/a23/827

Wieke de Jager - onderwijskundige, leerkracht speciaal onderwijs, beleidsondersteuner, onderzoeker. Ondersteunt bij ontwikkeling en uitlijning van ideeën voor onderwijs.